Djurvård i begynnelsen

Det är som i exemplet med tryffel och grisar hela vår historia med tamdjur börjar redan för 10,000 år sedan. När vi idag använder dessa grisar för att finna något som är dyrare än guld. Må det vara i myllan runt Ängelholm, Båstad, polska landsbygden eller den franska.

Djur användes nämligen förr inte i första hand som sällskapsdjur, utan för att hjälpa till under jakt. I jakt på allt från byte till bete. Gamla fynd visar på vargar som – även om de vid den tiden inte hade tämjts – ändå deltar i jakt och hjälper både att spåra bytet samt fälla det. Man har även hittat fynd av björn i grottor där slitage på tänderna tyder på att någon form av munsele fästs över gapet. Kanske hölls björnen fångad för att avskräcka rivaliserande stammar från att ta sig in i grottan. Man kan tänka att det på den tiden var väldigt mäktigt och imponerande att ha en stor björn i sin enklav.

Någon form av djurvård fanns antagligen inte för 10,000 år sedan, än mindre veterinär, eftersom man så vitt vi vet människan då ännu inte lyckats tämja varken varg eller andra djur. Men att det förekom ett utbyte mellan best och människa, det finns däremot flera bevis på.

Har man sett filmen Dansar med vargar där Löjtnant John Dunbar får en bästa vän i just en varg genom att ibland slänga den en bit kött, så ger det en illustration av hur det kan ha gått till när de första tamdjuren blev en del av mänskligheten. Kunde man därefter lyckas stjäla en eller två små avkommor var inte steget långt till ett djur som vande sig vid människor, lärde sig både lita på vår egen art och vara beroende av den. När den väl blev en viktig del i vår dagliga överlevnad, en resurs som var svår att ersätta. Då utvecklades givetvis kunskapen om detta djur och med den vilken djurvård som var lämpligast för att behålla den nya medlemmen i familjen eller stammen under så många år som möjligt.

Men oavsett vad vi vet och tänker om den begynnande relationen mellan man och djur så lades ändå det grundläggande till vad vi ser idag. Där människa och tamdjur har en ömsint relation eller faktiskt ett riktigt beroende sinsemellan. Det beroendet särskilt från människan sett skedde för länge, länge sedan.